Flora en fauna

Vogels

Aalscholver
Bergeend
Blauwe reiger
Bruine kiekendief
Brandgans (met geluidsfragment)
Eidereend
Grote mantelmeeuw
Houtduif
Huismus (met geluidsfragment)
Kauw
Kanoetstrandloper
Kievit (met geluidsfragment)
Kluut (met geluidsfragment)
Knobbelzwaan
Kokmeeuw (met geluidsfragment)
Koolmees (met geluidsfragment)
Lepelaar
Meerkoet
Roek
Rotgans
Roodborst
Scholekster (met geluidsfragment)
Smient
Slechtvalk
Spreeuw
Steenloper
Torenvalk
Turkse tortel (met geluidsfragment)
Witte kwikstaart
Wulp
Zilvermeeuw

Zoogdieren

Haas

Planten

Speenkruid

Terug naar het dagboek
Home

Terug naar het dagboek