Kerken

Friesland

Aalsum
Anjum
Jouswier
Lioessens

Morra
Moddergat
Niawier
Nes (met geluidsfragment)
Oentsjerk
Oosternijkerk
Paesens (met geluidsfragment)
Ternaard
Wierum Hervormde kerk
Wierum Museumkerk
Wetsens
Wijns

Groningen

Aduard
Bedum
Ezinge
Fransum
Garnwerd

Leens
Oostum
Vierhuizen
Warfhuizen

Voor meer informatie over kerken in Friesland en Groningen zie www.historischekerken.nl.

Terug naar het dagboek
Home

Terug naar het dagboek